Klachtenregeling

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de
manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed
om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de
fysiotherapie.

Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw
fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te
doen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo'n gesprek kunt
aanpakken vindt u op de website van een patiëntenorganisatie zoals bijvoorbeeld Zorgbelang.
Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen. De behandeling van
de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een
advocaat inschakelt.

Klachtenregeling Fysiotherapie
Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing?
Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure.
De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt
telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van de klachtenfunctionaris te
krijgen bij het indienen van een klacht.

Klachtenfunctionaris
Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris
telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met:
KNGF Ledenvoorlichting
T 033 467 29 29
(Ma t/m vr 08.30 – 17.00 uur)

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een
klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt
binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende
klacht.

Contactgegevens
Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
T 033 467 29 00 (u wordt doorverbonden)