Dry needling

Dry needling

Dryneedling is een behandelvorm waarbij een zeer dunne naald door de huid en spier direct in een triggerpoint ingebracht wordt. Een triggerpoint is een (pijnlijke) verharding in een spier. Een triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Dryneedling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. “Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Oorzaken voor het ontstaan van een triggerpoint

 • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één en dezelfde beweging, zelfs bij kleine belasting.
 • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden.
 • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
 • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bijv. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken)
 • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding
 • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan
 • Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen. Scheefstand van wervels.

Het behandelproces

Tijdens de eerste afspraak wordt door middel van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek uw klachten in kaart gebracht. Met deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling

Nadat een triggerpoint gelokaliseerd is in de aangedane spier, wordt het naaldje door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Vervolgens wordt het naaldje naar het triggerpoint toegebracht. Er kan dan een dof, zeurend en zwaar gevoel optreden. Daarnaast kan er uitstralende pijn optreden in het gebied wat bij de triggerpoint hoort. De spier kan ook reageren met een Local Twitch Response, de spier spant aan, dit voelt als een elektrisch schokje. Om zoveel mogelijk vezels van de triggerpoint los te maken wordt het naaldje heen en weer bewogen. Dryneedling is geen pijnvrije behandelmethode maar is meestal goed te verdragen.

Na de behandeling

Een spier kan flink gevoelig, stijf of beurs (blauwe plek) aanvoelen na de behandeling. Dit is de eerste uren het meest en neemt geleidelijk af. De napijn kan tussen de 1 en 3 dagen aanhouden. Er treedt daarna een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen af. De bewegelijkheid neemt juist toe doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan er een verbetering worden ervaren in de kracht en coördinatie.

Wat je zelf kan doen na een behandeling

 • Warmte: houd de behandelde regio meteen na de behandeling 30-60 minuten warm door middel van een kruik, pittenkussen of iets dergelijks. De warmte zorgt voor een betere doorbloeding en daardoor voor een sneller herstel.
 • Rust: doe minimaal 1,5 dag rustig aan met belasten. Te veel en te snel belasten kan het herstel vertragen.
 • Oefeningen: rek de behandelde spieren regelmatig. Deze oefeningen worden u tijdens de behandeling uitgelegd.
 • Vocht: drink voldoende water voor een goede afvoer van afvalstoffen.

Verwijzing

Voor Dryneedling is over het algemeen geen verwijzing nodig

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over Dryneelding dan kunt u contact opnemen met ons.
Dit kan op het nummer 0594-696205 of via de mail: info@fysiotherapiegoldbergsingel.nl
Daarnaast kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.